?

Log in

orpouden ajatuksia [entries|archive|friends|userinfo]

pyhä nynny
hankeen oksia pistää

muutoksen luuta huiskii [Sep. 19th, 2006|11:43 am]
pyhä nynny
[tuntu |toivoton]
[ääni |huis, huis, huis]

lauritsala on uusinta tätä. 
unohtakaa au_au, 
alkakaa lauritsalalaisiksi.

Linkja leikkii|että palelee jatkuvasti

avain on auringossa [Feb. 17th, 2006|10:36 pm]
pyhä nynny
Linkettä palelee jatkuvasti

navigation
[ viewing | most recent entries ]